×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Отчети и програми

Начало | За нас | Отчети и програми | Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2016 г.

Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2016 г.

05.06.2022
Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2016 г.

 

Програмата за дейността на НСОРБ за 2016 г. е приета от Общото събрание на НСОРБ на 23 февруари 2016 г., в гр. София.

Отчетът за дейността на НСОРБ за 2016 г. е приет от Общото събрание на НСОРБ на 23 февруари 2017 г., в гр. София.