×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Отчети и програми

Начало | За нас | Отчети и програми | Програма и отчет за дейността на НСОРБ 2021

Програма и отчет за дейността на НСОРБ 2021

17.06.2022
Програма и отчет за дейността на НСОРБ 2021

Програмата за дейността на НСОРБ 2021 - 2022 е приета от Общото събрание на НСОРБ на 20 септември 2021 г.
Отчетът за дейността на НСОРБ за 2021 г. е приет от Общото събрание на НСОРБ на 7 юни 2022 г.