Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важни срокове Важни срокове

Важни срокове

Начало | Важни срокове | Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (7)

Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (7)

  • До 15 март 2024 г.
    • Ресорните министри разработват и представят в МФ бюджетните си прогнози, които предварително се консултират с НСОРБ в частта за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети.;
    • Кметовете на общините разработват, внасят за приемане в ОбС и представят в МФ бюджетните си прогнози за периода 2025-2027 г. в частта за местните дейности. Кметовете на общините предоставят и обобщена информация и оценка на прогнозите за нефинансовите държавни и общински предприятия, както и за юридическите лица с нестопанска цел, контролирани от общините, попадащи в сектор „Държавно управление“, както и за юридически лица, контролирани от държавата и/или общините.
    • Министърът на здравеопазването определя списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.