Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важни срокове Важни срокове

Важни срокове

Начало | Важни срокове | Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (5)

Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (5)

До 10 март 2024 г. кметовете на общини извършват оценка за наличие на условията по чл.130а, ал.1 от ЗПФ към края на предходната година, като в случай, че се установи, че са налице три или повече от тях – уведомява ОбС в 7-дневен срок, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага да бъде открита процедура за финансово оздравяване. Кметовете на общини извършват анализ на дейността и финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните правила по ЗПФ, приложими за местните власти. (анализа се извършва на основание чл.63 от ЗМСМА). Кметът на общината изпраща обобщен годишен доклад в МФ съгласно ЗФУКПС.