Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важни срокове Важни срокове

Важни срокове

Начало | Важни срокове | Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (18)

Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (18)

До 23 август 2024 г. НСИ предоставя актуализиран списък на ЮЛ, контролирани от държавата и/или общините, които по последни данни попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“, включително по подсектори съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки, както и списък на юридическите лица, контролирани от държавата и/или общините, с общ размер на задълженията към 31 декември 2023 г. над 0,1 на сто от БВП, които не са част от консолидираната фискална програма и не попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.