Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важни срокове Важни срокове

Важни срокове

Начало | Важни срокове | Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (17)

Срок по ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на бюджета за 2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г. (17)

До 30 юли 2024 г. МФ предоставя на общините допълнителните трансфери за първо шестмесечие:

  • извършените разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени в социални услуги за първото шестмесечие;
  • действително извършените пътни разходи на правоимащи болни за първото шестмесечие;
  • действително извършените разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи за първото шестмесечие.
  • финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования за първото шестмесечие.
  • изплащане от държавата на присъдена издръжката по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка за първото шестмесечие.
  • извършените от общините разходи за възнагражденията и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети за първото шестмесечие.