Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важни срокове Важни срокове

Важни срокове

Начало | Важни срокове | Срок по бюджетната процедура за 2024 г. -МФ провежда консултации с НСОРБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в частта му за общините, в т.ч. за уточняване на общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с це

Срок по бюджетната процедура за 2024 г. -МФ провежда консултации с НСОРБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в частта му за общините, в т.ч. за уточняване на общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с це

Срок по бюджетната процедура за 2024 г.

До 17 октомври 2023 г. МФ провежда консултации с НСОРБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. в частта му за общините, в т.ч. за уточняване на общия размер на взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет. В съответствие с проведените консултации и съгласувания, министерствата актуализират програмния формат на проектобюджетите си и ги представят в МФ до 20 октомври.

Срокът, в който министърът на финансите уведомява първостепенните разпоредители с бюджет за основните параметри по проектобюджетите им за 2024 г. и за разходните им тавани за 2025 г. и 2026 г. е 18 октомври.