×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Важни срокове Важни срокове

Важни срокове

Начало | Важни срокове | Краен срок за подаване на проектни предложения по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

Краен срок за подаване на проектни предложения по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

Кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ - Краен срок за подаване на проектни предложения12.07.2022 г. 

Повече информация на: https://www.mon.bg/bg/101121