×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Централен орган за покупки за общините

Начало | За общините | Централен орган за покупки за общините

Централен орган за покупки за общините

Централен орган за покупки за общините

Централен орган за покупки за общините (ЦОПО)

 

Централният орган за покупки за общините (ЦОПО) е създаден като  административно звено към НСОРБ с Решение № 6 от 23-24.02.2016 г. на Общото събрание на Сдружението в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 3 на Закона за обществените поръчки.

Основната задача на ЦОПО е провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за сключване на рамкови споразумения за нуждите на индивидуалните възложители – общини.

Възможният предмет на обществените поръчки е посочен във Вътрешните правила за дейността на ЦОПО, утвърдени от УС на 09.06.2016 г и са както следва:

  • Доставки на: електроенергия; канцеларски материали; тонери за копирни и печатащи устройства; автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали и консумативи за автомобили; превозни средства, вкл. специализирани, и оборудване за тях; системи за видео-наблюдение на публични пространства; компютри; стандартизиран софтуер; закупуване на ваучери; закупуване на дезинфекционни и почистващи препарати; стандартно обзавеждане на учебни, предучилищни, детски и социални заведения.
  • Предоставяне на услуги за: текущо и основно почистване на сгради, включително осигуряване на необходимите материали и консумативи за това; закупуване и доставка на самолетни билети и хотелски услуги; транспортни услуги; застрахователни услуги; телекомуникационни услуги.