ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Пълна програма на форума

 

„Зелени решения за общините“

24 октомври 2022 г., (понеделник), зала „Сий“, хотел „Парадайс Блу“

 

Модератор:  Владимир Георгиев, кмет на община Самоков, член на УС на НСОРБ
9.30 – 9.40

Откриване

Панел „Предизвикателствата пред общините при управление на отпадъци. Преминаване към изчисляване на ТБО на количество

9.40 – 9.50

Нови цели, нови задължение и нови възможности за общините:

  • постигане на повишените цели за рециклиране;
  • намаляване процента на депониране;
  • въвеждане на разделно събиране на биоотпадъците – принципи и финансиране;
  • ново разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки;
  • нови контейнери за пластмасови бутилки в населените места;
  • проект на нова Стратегия за преход към кръгова икономика.

Таня Христова, кмет на община Габрово

9.50 – 10.15

Съвместни задачи на държавата и общините за подобряване управлението на отпадъците и преминаване към изчисляване на такса битови отпадъци на количество.

Ренета Колева, зам.-министър на околната среда и водите

10.15 – 10.45  Добри практики за събиране на отпадъци на количество
  • Проект „Наше село за нулеви отпадъци“.

Нафие Бошнакова, зам.-кмет на община Сатовча

  • Претегляне на генерирания битов отпадък - съдове с чип и автомобили за претегляне теглото на отпадъка и софтуерна система.

Пенчо Милков, кмет на община Русе

10.45 – 11.00

Разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки в общините.

Севдалин Спасов, Председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба
   
   
Панел „Зелени решения за енергийно ефективни общини в период на енергийна криза“
11.00 – 11.15

Използване на геотермална енергия за отопление в училища.

Васко Стоилков, кмет на община Сливница, член на КС на НСОРБ

11.15 – 11.30

Общински фотоволтаични централи – механизъм за спестяване от сметките за ток.

Христо Енков, кмет на община Брезово