Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Стълб "Зелена България"

Начало | Информационен ден по процедурата за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование по ОПНОИР

Информационен ден по процедурата за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование по ОПНОИР

11.03.2022
Информационен ден по процедурата за подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование по ОПНОИР

 

На 17.03.2022 г., четвъртък, от 10:00 ч. през платформата Zoom ще се проведе втори онлайн информационен ден по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

Желаещите за участват в информационната среща е необходимо да се регистрират до 16 март, на:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfumqrT4tE9x4o6L1P1lY391XXkuubHtJ

Основната цел на процедурата е социалната интеграция на уязвими групи, чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Допустими кандидати и партньори по процедурата са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, допустими партньори са и висши училища.

Допустимите за финансиране дейности са:

  • Идентифициране и мотивиране на представителите на целевите групи за завършване на средно образование и продължаване на образованието във висше училище, включително работа с родителите на учениците от уязвимите групи;
  • Подкрепа за продължаване на образованието на лицата от целевите групи във висши училища чрез допълнителни обучения на ученици от уязвими групи;
  • Подкрепа за обучението на студенти от уязвими групи в първи курс;
  • Подкрепа за професионално развитие на образователни медиатори/помощник на учителя със завършено средно образование.

Общият бюджет по процедурата е 7 млн. лева. Финансирането на всеки проекти е в рамките от 100 000 до 195 583 лева. Максималната продължителност на проектите е 18 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г. Крайният срок за кандидатстване  е  05.04.2022 г., 17:30 ч.