Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по Здравеопазване

За събитието

Първото за годината заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по Здравеопазване се проведе на 6 и 7 април 2023 г. (четвъртък и петък), в с. Чифлик, общ. Троян, хотел „Балкан“.

Локация

<p><strong>с. Чифлик, общ. Троян</strong></p>
<p><strong>Хотел „Балкан“</strong></p>

с. Чифлик, общ. Троян

Хотел „Балкан“

Координати: 42.827509, 24.552360

Условия за участие

Програма

Принтирай Принтирай

Първи ден - 6 април

13.30 – 14.00 ч.        Регистрация

14.00 – 14.10 ч.        Откриване на заседанието и приемане на дневен ред

                                   Д-р Дарин Димитров, кмет на община Търговище и председател на  ПКЗ

                                   Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ

ПЪРВИ  ПАНЕЛ

Европейска подкрепа за общините в сектор здравеопазване за периода 2021 – 2030 година

14.10 – 16.30 ч.       Национален план за възстановяване и устойчивост – изпълнение на предвидените мерки в сектор здравеопазване.

                                 Докладва: Представител на МЗ

                                 Кафе – пауза

                                 Проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021 – 2030 г. в сектор

                                 здравеопазване и в подкрепа на общините

                                 Проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ"   - текущо изпълнение      

                                 Докладва: Представител на МЗ  

                                 Дискусия

ВТОРИ  ПАНЕЛ

„В центъра на системата“ - общинските болници

16.30 – 18.00 ч.    Национална карта на дългосрочните нужди от здравни услуги – анализ, картиране и планирани инвестиции в

                               болничната и извънболничната помощ по райони за планиране

                               Докладва: Представител на МЗ

                               Дългосрочен, устойчив и предвидим механизъм за финансиране на общинските болници от бюджета на

                               НЗОК.

                               Докладва: Представители на МЗ и НЗОК

                                

                               Дискусия с участието на представители на УС на СОББ

Втори ден - 7 април

                      

ТРЕТИ ПАНЕЛ

Ранно детско развитие в България – реформи в политиките или в системите за управление

09.00 – 11.00 ч.    Интегрирана политика за ранно детско развитие – различни гледни точки.

                               Докладват: Представители на МЗ и НСОРБ

                                  Дискусия  

                              

11.00 – 11.30 ч.    Други. Закриване на заседанието.