Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

За събитието

На 25 ноември 2022 г. (петък) от 10.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство, чрез осъществяване на връзка през платформата Zoom. Участие могат да вземат членовете на Постоянната комисия.

В рамките на заседанието планираме да проведем дискусия с Министъра на регионалното развитие и благоустройството и експерти от Министерството по актуални въпроси по прилагането на промените в нормативната уредба (Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии), както и други теми и въпроси от взаимен интерес.

До 23 ноември, можете да изпратите своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред или въпроси, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, на e-mail: m.gizdova@namrb.org.

Окончателната програма, линк и техническа информация ще изпратим до края на деня на 24 ноември 2022 г. (четвъртък) до заявилите участие.

При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към секретаря на комисията – урб. Мила Гиздова, e-mail: m.gizdova@namrb.org, тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68.

Условия за участие

Заявки за участие в заседанието, очакваме от членовете на Комисията, до 23 ноември 2022г. (сряда), чрез попълване на онлайн формуляр на: https://forms.gle/CwPrsGFg4rgpScAY8.

Окончателната програма, линк и техническа информация ще изпратим до края на деня на 24 ноември 2022 г. (четвъртък) до заявилите участие.

При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към секретаря на комисията – урб. Мила Гиздова, e-mail: m.gizdova@namrb.org, тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68.

С оглед на това, че заседанието ще се проведе в платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us), е необходимо регистриралите се участниците да инсталират предварително програмата на устройството, което ще ползват за участието си в онлайн заседанието.