Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС)

За събитието

Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС) ще се проведе на 9-10 август 2022 г. (вторник и сряда).  

Планираме заседанието да започне в 13,30 ч. и да приключи до 12,00 ч. на следващия ден при следния предварителен дневен ред:

  1. Приложение на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. по чл. 1, ал. 5, т. т. 3.6, 10.5, 14.1 и 14.2. Текущи проблеми и предизвикателства при изпълнението на общинските бюджети през 2022 г.
  2. Резултати от анализа на ставките на местните данъци и размерите на местните такси за 2022 г. Предложения за нормативни промени, които да влязат в пакета данъчни закони по бюджетната процедура за 2023 г.
  3. Изводи и препоръки от анализа на отчетите за касово изпълнение на общинските бюджети през 2021 г. Предложения за нормативни промени с цел осигуряване преотстъпване на част от националните данъци и по-голяма децентрализация и свобода на общините.
  4. Внедряване на Информационна система за компенсиране и субсидиране на обществените пътнически автомобилни превози (ИСКОП) в общините. Предложения за промени в Наредбата за субсидиите и компенсациите на транспорта.
  5. Други (по предложение на членовете на комисията).


За участие в заседанието, членовете на Постоянната комисия следва да се регистрират, като попълнят онлайн заявката, изпратена с поканата за заседанието, до 4 август.

Локация

<p><strong>гр. Габрово, хотел „Балкан“</strong></p>

гр. Габрово, хотел „Балкан“

Координати: 42.6891121472225, 23.354302692055033

Програма

Принтирай Принтирай

9 август 2022 (вторник)

12:30-13:30

Настаняване и регистрация

13:30-13:40

Откриване на заседанието

Приветствие от г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово

Модератор: Мария Йозова - заместник-председател на ПКМФБОС и зам.-кмет на община Габрово

13:40-14:10

Приложение на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. по чл. 1, ал. 5, т. т. 3.6, 10.5, 14.1 и 14.2. Текущи проблеми и предизвикателства при изпълнението на общинските бюджети през 2022 г.

Докладва:

Мариян Маринов – заместник-председател на ПКМФБОС и директор на дирекция, община Велико Търново

Дискусия

14:10-15:10

Резултати от анализа на ставките на местните данъци и размерите на местните такси за 2022 г.

  • Предложения за нормативни промени, които да влязат в пакета данъчни закони по бюджетната процедура за 2023 г. (материалите ще бъдат предоставени на място)
  • Направления за взаимодействие с НАП – ново Споразумение за взаимодействие при администрирането на местните данъци.

Докладва:

Цанка Ганева – директор дирекция, община Стара Загора

Иван Иванов – началник отдел, община Стара Загора

Дискусия

15:10-15:30

Кафе - пауза

15:30-16:30

Изводи и препоръки от анализа на отчетите за касово изпълнение на общинските бюджети през 2021 г.

-Предложения за нормативни промени с цел осигуряване преотстъпване на част от националните данъци и по-голяма децентрализация и свобода на общините. (материалите ще бъдат предоставени на място)

-Други промени в ЗПФ

Докладва:

Надя Каратова – заместник-председател на ПКМФБОС и зам.-кмет на община Кйстендил

Даниела Ушатова – ръководител екип „Местни политики и финанси“ и секретар на ПКМФБОС, НСОРБ

Дискусия

17:00-18:00

Представяне на добра практика на община Габрово: Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията“

19:30

Вечеря

10 август (сряда)

9:30-10:30

Внедряване на Информационна система за компенсиране и субсидиране на обществените пътнически автомобилни превози (ИСКОП) в общините. Предложения за промени в Наредбата за субсидиите и компенсациите на транспорта.

Докладва:

Мария Йозова – заместник-председател на ПКМФБОС и зам.-кмет на община Габрово

Дискусия

10:30-11:00

Други (по предложение на членовете на Комисията)

Становище по Проект на Постановление за условията, реда и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура (материалите ще бъдат предоставени на място)

ИФИСО. Осъвременяване на счетоводната методология - праг на същественост по ДДС 20 от 2004 г.

Модератор:

Даниела Ушатова – ръководител екип „Местни политики и финанси“ и секретар на ПКМФБОС, НСОРБ

11:00-12:00

Посещение на мандра ЕЛВИ в с. Велковци (произвежда продукти под марка „Боженци”).