Заседание на Бюрото и 157-ма Пленарна сесия на Комитета на регионите

За събитието

Заседание на Бюрото и 157-ма Пленарна сесия на Комитета на регионите ще се проведат в периода 9-11 октомври в Брюксел, Белгия.