XXXVI Общо събрание на НСОРБ

За събитието

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое Решение №1.II/ Протокол №30/19.01.2023 г., Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 21 февруари 2023 г. (вторник).

Заседанието ще се проведе в гр. София, хотел „Маринела", зала „София Гранд" (бул. „Джеймс Баучер“ 100) от 11.00 ч. при следния


ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2022 г.

  2. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2022 г.

  3. Програма за дейността на НСОРБ за 2023 г.

  4. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2022г. и проектобюджет за 2023 г.

  5. Разни


При планиране на участието си, молим да имате предвид следния времеви график:

9.00 - 11.00 ч. - Регистрация на делегатите на общините в Общото събрание

11.00 - 13.30 ч. - Заседание на Общото събрание на НСОРБ


Покана за участие в ОС и материалите по Дневния ред са изпратени на 20.01.2023 г. до всички делегати на посочените от тях електронни пощи и чрез системата СЕОС. 

Локация

<p><strong>гр. София</strong></p>
<p><strong>бул. „Джеймс Баучер“ 100</strong></p>
<p><strong>хотел „Маринела", </strong></p>
<p><strong> зала „София Гранд" </strong></p>

гр. София

бул. „Джеймс Баучер“ 100

хотел „Маринела", 

зала „София Гранд" 

Програма

Принтирай Принтирай

Предварителна програма

9.00 – 11.00 ч.       Регистрация на делегатите и кафе

Заседание на Общото събрание

(11.00 - 13.30 ч.)

11.00 – 11.30 ч.      Откриване и приветствие                                

11.40 – 11.50 ч.      Доклад на Комисията по проверка на пълномощията

11.50 – 12.10 ч       Отчет за дейността на НСОРБ за 2022 г.

                                инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново

12.10 – 12.25 ч.      Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ за 2022 г.

                                 Денчо Бояджиев, председател на КС на НСОРБ, кмет на община Разград

12.25 – 12.40 ч.      Дискусия

12.40– 12.55 ч.       Програма за дейността на НСОРБ за 2023

                                 Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян

12.55 – 13.10 ч.      Отчет на бюджет на НСОРБ за 2022г. и проектобюджет 2023 г.

                                 Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

13.10 – 13.30 ч.      Дискусия

Условия за участие

Участие в заседанието на Общото събрание могат да вземат делегатите в ОС на НСОРБ или техни упълномощени заместници (кмет - упълномощва зам.-кмет или секретар, а делегат от Общинския съвет - общински съветник, определен с решение на Общински съвет).


Срокът за потвърждение на участие е 14 февруари
на електронен линк, който е изпратен до делегатите на посочените от тях електронни пощи и чрез системата СЕОС, с поканата на 20.01.2023 г.