XIII-та Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

XIII-та Национална среща на експертите по програми и проекти от общините ще се проведе в периода 22-24 ноември.

Мястото на провеждане ще бъде обявено допълнително-