XIII Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

От 27 до 29 ноември 2023 г. НСОРБ и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ организират Националната среща на експертите по програми и проекти от общините. Форумът ще се проведе в гр. София.

През годините, Срещата се утвърди като място, на което всички, с ангажименти и отговорности по управлението на средствата от европейските фондове, дискутират актуални теми и въпроси, обменят опит и практики, търсят общи решения на възникнали проблеми, споделят идеи и предложения, за да бъде използвано по най-оптимален начин европейското финансиране.

За участие в Срещата са поканени:

-          директор дирекции, началник-отдели и общински експерти ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти,

-          ресорни заместник-кметове,

-          общински съветници и кметове при проявен професионален интерес.

Покана за участие във форума е изпратена до членовете на ПК по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната и на Подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове в 49-то Народно събрание; представители на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“ в МФ; дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ; Министерство на енергетиката; Управляващите органи на ПРР, ПРЧР, Програмата за храни, ПОС, ПО, ПМДР, ПНИИДИТ и ПКИП; Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони“, дирекция „Морско дело и рибарство“; Държавен фонд „Земеделие“ Фонд ФЛАГ, Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД и Фондовете за градско развитие

Предвидените теми са с фокус върху:

-          напредъка в изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и дискусия по констатирани затруднения и проблеми по тяхната реализация;

-          казуси и въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г. и подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027, финансирани със средства от европейските фондове.

Регистрацията за участие в Срещата е с краен срок 20 ноември (понеделник) чрез попълване на електронен формуляр, който е достъпен на адрес: https://forms.gle/bn2t4Re7szY6h2fDA  

Информация с условията за регистрация и участие, както и предварителната програма можете да намерите и на интернет-страницата на „НСОРБ-Актив“: http://www.namrb-activ.org/