XII-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране

За събитието

XII-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране ще се проведе на 27 и 28 април в гр. Пловдив.