XII-та Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране

За събитието

XI-тата Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране на общините се проведе в гр. Пловдив на 27 и 28 април 2023 г.

Форумът събра над 90 участници от цялата страна и ръководителите на ДНСК, НИНКН и специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата, Агенцията по геодезия, кадастър и картография, Върховния административен съд.

В програмата се дискутираха:

  • Прилагане на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба. Ролята на тълкувателни писма от МРРБ. Необходимост от изменения с оглед синхронизиране на изискванията на ЗУТ и специализираното законодателство;
  • Проекти, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – енергийна ефективност и дигитализация на строителния сектор;
  • Възможности за подобряване на процесите по опазване недвижимото културно наследство;
  • Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри;
  • Практиката на ВАС по прилагане на законодателството в сферата на устройственото планиране и разрешаване на строителството.

Можете да намерите повече информация и снимки от проведения форум на: https://arhitekti.namrb-activ.org/archive 

И на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/glavnite-arhitekti-nastoyavat-za-koordinatsiya-mezhdu-institutsiite-i-za-premahvane-na-privilegiite-pri-prilagane-na-zakonite

Локация

<p><em>гр. Пловдив</em></p>
<p><em>хотел „Империал“</em></p>
<p><em>ул. Лев Толстой №6./ ул. Арх. К. Петков №1A</em></p>

гр. Пловдив

хотел „Империал“

ул. Лев Толстой №6./ ул. Арх. К. Петков №1A

Координати: 42.144608, 24.768137

Програма

Принтирай Принтирай

Първи ден

27 април 2023 г. (четвъртък)
09.30 -10.30 Регистрация на участниците. Кафе пауза за „Добре дошли“
10.30-10.45 Откриване на Срещата
10.45-12.45 Дискусионен форум 1:
  Прилагане на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба. Ролята на тълкувателни писма от МРРБ. Необходимост от изменения с оглед синхронизиране на изискванията на ЗУТ и специализираното законодателство
  С участието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата, Дирекция за национален строителен контрол
12.45-14.00 Обяд и настаняване
14.00-16.30 Дискусионен форум 2:
14.00-14.20 Решения на бизнеса в подкрепа на териториалното устройство и благоустрояването на населените места
14.20-15.30 Проекти финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – енергийна ефективност и дигитализация на строителния сектор 
  С участието на представители на МРРБ – дирекции „Жилищна политика“,  „Технически правила и норми“, „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
15.30-16.30 Възможности за подобряване на процесите по опазване недвижимото културно наследство. Резултати от проведената териториална програма за издирване, изучаване и отразяване на актуално състояние на единични недвижими културни ценности в населените места.
  С участието на представители на Министерство на културата и НИНКН
17.00-18.30 Организирано посещение на Епископската базилика на Филипопол (Голямата базилика в Пловдив) – най-голямата раннохристиянска църква в България и изключителен архитектурен паметник от национално значение, датираща от IV-VI век.
20.00 Вечеря

Втори ден

28 април 2023 г. (петък)
09.30-11.00 Дискусионен форум 3:
09.30-09.50 Решения на бизнеса в подкрепа на териториалното устройство и благоустрояването на населените места
09.50-11.00 Работа с кадастрални карти и регистри. Създаване и поддържане на специализирани карти и регистри 
  С участието на представители на АГКК
11.00-11.45 Кафе пауза и освобождаване на стаите
11.45-13.30 Дискусионен форум 4:
  Практиката на ВАС по прилагане на законодателството в сферата на устройственото планиране и разрешаване на строителството
  С участието на Галина Солакова, съдия във ВАС