Шест безплатни обучения за общините

За събитието

На 12 септември стартираме със следващата поредица от безплатни обучения за общините, които ще се проведат през периода септември - ноември 2022 г.
  • Правомощия на кметските наместници, 12 – 14 септември 2022 г.,  гр.Разлог, хотел "Терра комплекс", к.к.Пирин 4*;
  • Управление на общинската собственост, 12 – 14 септември 2022 г., гр. Русе, хотел "Дунав Плаза" 4*;
  • Предоставяне на социални услуги от общините, 12 – 14 септември 2022 г., гр. Стара Загора, Хотел "Верея" 4*;
  • Обществен ред и сигурност, 15 – 16 септември 2022 г., гр.Разлог, хотел "Терра комплекс", к.к.Пирин 4*;
  • Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма, 15 – 16 септември 2022 г., гр. Русе, хотел "Дунав Плаза" 4*;
  • Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса, 15 – 16 септември 2022 г., гр. Стара Загора, Хотел "Верея" 4*.
 
НСОРБ организира обученията в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация.
Общинските служители могат да се включат в планираните семинари чрез заявка на: https://forms.gle/tY4D6QjsZdhT1zwm7

Темите, графикът и програмите на обученията можете да видите на https://www.namrb.org/…/za…/bezplatni-obutcheniya-2022.
Очакваме Ви!