Регионално заседание и въвеждаща среща на органите на местната власт за мандат 2023 – 2027 г. за Северен централен район

За събитието

Регионално заседание и въвеждаща среща на органите на местната власт за мандат 2023 – 2027 г. за Северен централен район ще се проведат в гр. Велико Търново.

На 12 февруари е въвеждащата среща, а на 13 февруари - регионалното заседание.

Покани за участие ще бъдат изпратени до всички кметове на общини и до Общинските съвети.