Регионална дискусия на кметовете
и председателите от Югозападен район

За събитието

НСОРБ продължава традицията за регионални срещи на изборните лица в местната власт за обсъждане на актуални проблеми на общините в района и важни за дейността им въпроси на национално ниво.

През 2022 г. вече проведохме три срещи за общините от Южен централен, Югоизточен и Североизточен райони, на които обсъдихме конкретни предложения и числа в сферата на децентрализацията и възможностите за европейска подкрепа на общините през програмен период 2021 – 2027 г.

Регионалната дискусия за общините от Югозападен район ще се проведе на 16 ноември 2022 г. в гр. София. от 10.30 ч. до 17.30 ч. в хотел „Астория гранд” (гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 8).

Дискусията ще обхване следните основни теми:

Децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината:

  • Финансови ефекти върху общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база на част от подоходните данъци – с конкретни числа за общините от Югозападен район за планиране;
  • Взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства.

Европейска подкрепа за общините през периода 2021 – 2027: вижданията на централната власт за стартиране на програмите – с участието на ръководителите на ключови за общините програми сс европейско финансиране

Други въпроси от интерес за общините в района.

 

Локация

<p><strong>Хотел „Астория гранд”</strong> – бивш хотел „Родина“</p>
<p>гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 8 </p>

Хотел „Астория гранд” – бивш хотел „Родина“

гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 8 

Условия за участие

Участие във форума може да бъде заявено до 11 ноември 2022 г. (петък), чрез попълване на електронния формуляр, изпратен с поканите до кметовете и общинските съвети.

За въпроси и уточнения можете да свържете с Юлияна Колева, експерт „Членски състав“ на тел. 02 943 44 67/8 или е-mail адрес: y.koleva@namrb.org.

Говорители