Регионална дискусия на кметовете
и председателите от Югозападен район

За събитието

НСОРБ продължава традицията за регионални срещи на изборните лица в местната власт за обсъждане на актуални проблеми на общините в района и важни за дейността им въпроси на национално ниво.

През 2022 г. вече проведохме три срещи за общините от Южен централен, Югоизточен и Североизточен райони, на които обсъдихме конкретни предложения и числа в сферата на децентрализацията и възможностите за европейска подкрепа на общините през програмен период 2021 – 2027 г.

Регионалната дискусия за общините от Югозападен район ще се проведе на 16 ноември 2022 г. в гр. София. от 10.30 ч. до 17.30 ч. в хотел „Астория гранд” (гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 8).

Дискусията ще обхване следните основни теми:

Децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината:

 • Финансови ефекти върху общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база на част от подоходните данъци – с конкретни числа за общините от Югозападен район за планиране;
 • Взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства.

Европейска подкрепа за общините през периода 2021 – 2027: вижданията на централната власт за стартиране на програмите – с участието на ръководителите на ключови за общините програми сс европейско финансиране

Други въпроси от интерес за общините в района.

 

Локация

<p><strong>Хотел „Астория гранд”</strong> – бивш хотел „Родина“</p>
<p>гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 8 </p>

Хотел „Астория гранд” – бивш хотел „Родина“

гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ 8 

Програма

Принтирай Принтирай

16 ноември 2022 г. (вторник)

Регионална дискусия за общините от Югозападен район

гр. София, хотел „Астория гранд”

10.00 – 11.00  ч.        Регистрация и кафе

11.00 – 11.10  ч.         Откриване

 • Цели и теми: Силвия Георгиева, изпълнителен директор НСОРБ

11.10 – 13.00  ч.        Първи панел #МЕСТНО Е

Децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината:

 • Финансови ефекти върху общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база на част от подоходните данъци;
 • Взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства

Обща дискусия с участието на членовете на УС и КС на НСОРБ:

 • Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ, кмет на община Самоков
 • Георги Георгиев, член на УС на НСОРБ и Председател на СОС
 • Димитър Бръчков, член на УС на НСОРБ, кмет на община Петрич
 • Ивайло Симеонов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Елин Пелин
 • Радослав Ревански, член на УС на НСОРБ, кмет на община Белица
 • Васко Стоилков, член на КС на НСОРБ, кмет на община Сливница

13.00 – 14.00   ч.        Обяд

14.00 – 16.30   ч.        Втори панел: #ЕВРОПЕЙСКО  Е

Европейска подкрепа за общините в периода 2021 – 2027

 • Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Светослав Цеков, началник-отдел в отдел в дирекция "Развитие на селските райони", Министерство на земеделието
 • Галина Симеонова, главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда"
 • Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика

16.30 – 17.00   ч.      Трети панел: #ПАРтНьорско  Е

Приоритетни цели на Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г. Критерии за оценка на добри КСО практики при създаването на партньорства между общински структури и представители на бизнеса

 • Румен Донев, експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, Министерство на труда и социалната политика

Говорители

Условия за участие

Участие във форума може да бъде заявено до 11 ноември 2022 г. (петък), чрез попълване на електронния формуляр, изпратен с поканите до кметовете и общинските съвети.

За въпроси и уточнения можете да свържете с Юлияна Колева, експерт „Членски състав“ на тел. 02 943 44 67/8 или е-mail адрес: y.koleva@namrb.org.