Регионална дискусия на кметовете и председателите от Северозападен район

За събитието

НСОРБ продължава традицията за регионални срещи на изборните лица в местната власт за обсъждане на актуални проблеми на общините в района и важни за дейността им въпроси на национално ниво.

През 2022 г. вече проведохме три срещи за общините от Южен централен, Югоизточен и Североизточен райони, на които обсъдихме конкретни предложения и числа в сферата на децентрализацията и възможностите за европейска подкрепа на общините през програмен период 2021 – 2027 г.

Регионалната дискусия за общините от Северозападен район ще се проведе на 23 ноември 2022 г. в гр. Ловеч от 10.00 ч. до 17.00 ч. в Художествена галерия - гр. Ловеч.

Дискусията ще обхване следните основни теми:

Децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината:

 • Финансови ефекти върху общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база на част от подоходните данъци – с конкретни числа за общините от Северозападен район за планиране;
 • Взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства.

Европейска подкрепа за общините през периода 2021 – 2027: вижданията на централната власт за стартиране на програмите – с участието на ръководителите на ключови за общините програми сс европейско финансиране

Други въпроси от интерес за общините в района.

Локация

<p><strong>Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч </strong></p>
<p><em>гр. Ловеч, кв. Вароша, ул. „Доктор Васил Каракановски“ №1</em></p>

Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч 

гр. Ловеч, кв. Вароша, ул. „Доктор Васил Каракановски“ №1

Програма

Принтирай Принтирай

23 ноември 2022 (сряда)

Регионална дискусия за общините от Северозападен район

 Художествена галерия "проф.Теофан Сокеров"- гр. Ловеч

10.00 – 11.00  ч.        Регистрация и кафе

11.00 – 11.10  ч.         Откриване

 • Цели и теми: Силвия Георгиева, изпълнителен директор НСОРБ
 • Приветствие: Корнелия Маринова, кмет на общината домакин – Ловеч 

11.10 – 13.00  ч.        Първи панел #МЕСТНО Е

Децентрализацията – от държавата към общината и вътре в общината:

 • Финансови ефекти върху общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база на част от подоходните данъци;
 • Взаимодействие между ръководството на общината и кметовете на кметства

Обща дискусия с участието на членовете на УС и КС на НСОРБ:

 • Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян
 • Десислава Тодорова, член на УС на НСОРБ и кмет на община Борован
 • Златко Живков, член на УС на НСОРБ, кмет на община Монтана
 • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ, кмет на община Враца

13.00 – 14.00   ч.        Обяд

14.00 – 17.00   ч.        Втори панел: #ЕВРОПЕЙСКО  Е

Европейска подкрепа за общините в периода 2021 – 2027

 • Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (онлайн участие)
 • Георги Събев, заместник-министър на земеделието
 • Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика (онлайн участие)
 • Галина Симеонова, главен директор на Главна дирекция Оперативна програма "Околна среда"
 • Стоян Канатов, ръководител Секретариат България – Сърбия
 • Райна Попова, държавен експeрт в отдел “Програми Интеррег”, Министерство на регионалното развитие и благоустрийството

Говорители

Условия за участие

Участие във форума може да бъде заявено до 18 ноември 2022 г. (петък), чрез попълване на електронния формуляр, изпратен с поканите до кметовете и общинските съвети.

За въпроси и уточнения можете да свържете с Юлияна Колева, експерт „Членски състав“ на тел. 02 943 44 67/8 или е-mail адрес: y.koleva@namrb.org.