Постоянна комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство - Учредително заседание

За събитието

Комисията по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство на НСОРБ ще проведе първото си, учредително заседание на 17 юни, в Парк хотел "Москва", гр. София, от 10,30 ч.

Планираме заседанието да се проведе при следния предварителен дневен ред:

  1. Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027г. и очаквания за дейността на Комисията по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство;
  1. Избор на ръководство на постоянната комисия;
  1. Дискусия с централната власт по необходими и предложени нормативни промени в сферата на устройството на територията;
  1. Разни

Регистрация за участие в заседанието можете да се направи онлайн до 13 юни 2024 г. (вкл.)  на посочения в поканата линк.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, в същия срок членовете на комисията могат да изпратят на e-mail: m.gizdova@namrb.org предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаят да представят или да бъдат обсъдени. 

Допълнителна информация, покана и дневен ред са изпратени до членовете на комисията на 5 юни.