Постоянна комисия по публични комуникации - Учредително заседание

За събитието

Учредителното заседание на Постоянната комисия по публични комуникации на НСОРБ ще се проведе в Парк хотел "Москва" в гр. София на 11 юни, 14 ч.

Планираме заседанието да се проведе при следния предварителен дневен ред:

  1. Каква е стойността на музеите за общността? Дефиниране и измерване на качеството на музейните преживявания – публична лекция на Джон Фолк, американски учен с докторска степен по образователна психология и екология от Калифорнийския университет в Бъркли (точката се провежда се съвместно с Постоянната комисия по култура)

  2. Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027 г. и очаквания за дейността на Комисията по публични комуникации

  3. Избор на ръководство на постоянната комисия

  4. Възможности за сътрудничество между Представителството на ЕС в България и местните власти
  5. „Местен барометър“ – дневният ред на общината среща дневния ред на гражданите

  6. Възможности за реализиране на местни кампании в партньорство с НСОРБ

  7. Разни

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн до 10.06.2024 г. на изпратения линк, заедно с поканата.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, в същия срок можете да изпратите Ваши предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени. Предложенията изпращайте на e-mail: m.yarovaya@namrb.org или подайте чрез онлайн формуляра за записване.