Постоянна комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия - Учредително заседание

За събитието

На 15 май 2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, „Парк хотел Москва“, зала „Конферанс 5“, ще се проведе първото за мандат 2023-2027 заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия.

Предварителен дневен ред:

  1. Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2019-2023 г. и очаквания за дейността на Комисията по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствие.
  2. Избор на ръководство на постоянната комисия;
  3. Седмица на мобилността

Малина Крумова, председател на ДА БДП

  1. Обследване, документиране и анализ на пространствени геореферирани данни за състоянието на елементите на пътнотранспортната инфраструктура, като част от годишните доклади по БДП

Марта Петрова, директор „Стратегии, анализи и оценки“ ДА БДП

  1. Дискусия

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, в същия срок, членовете на комисията могат да да изпращат предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени. Предложенията изпращайте на e-mail: b.stanchev@namrb.org

Условия за участие

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн до 13 май 2024 г. на онлайн адрес, изпратен до членовете на комисията на посочените имейли за контакт.

Условията за участие в заседанието са посочени в поканата, изпратена до членовете на ПК.