Постоянна комисия по младежки дейности, спорт и туризъм - Учредително заседание

За събитието

Комисията по младежки дейности, спорт и туризъм на НСОРБ ще проведе първото си, учредително заседание на 7 юни, в Парк хотел "Москва", гр. София, от 10,30 ч.

Планираме заседанието да се проведе при следния предварителен дневен ред:

  1. Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027г. и очаквания за дейността на Комисията по младежки дейности, спорт и туризъм;
  2. Избор на ръководство на постоянната комисия;
  3. Взаимодействие на местна и централна власт в сектор туризъм;
  4. Младежките политики на местно ниво и участието на младите хора в живота на общините.
  5. Разни

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн до 05 юни.

С оглед на темите от дневния ред, НСОРБ отправи покана за участие в заседанието и към ръководството на Министерство на туризма.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, в същия срок можете да изпратите Ваши предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени на e-mail: i.ivanova@namrb.org  или y.ivanova@namrb.org .