Постоянна комисия по култура - Учредително заседание

За събитието

Учредителното заседание на Постоянната комисия по култура на НСОРБ ще се проведе в Парк хотел "Москва" в гр. София на 11 юни, от 10,30 ч.


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

10.00 – 10.30 ч          Регистрация

10.30 – 11.00 ч.         Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027 г. Структура и роля в рамките на Сдружението.

11.00 – 12.00 ч.         Избор на ръководство на постоянната комисия. Акценти в работата на Постоянната комисия през 2024 г.

12,00 – 12,30 ч.         Индекс "Право на култура" – данни на национално представително проучване, проведено с помощта на Алфа Рисърч и Гьоте Институт България

  • д-р Диана Андреева-Попйорданова - директор на Обсерватория по икономика на културата и преподавател в УНСС
  • Янина Танева – „Фабрика за идеи“

12.30 – 13.30 ч.         Министерство на културата – визия за Национални програми за разпределяне на средствата за допълнително целево финансиране на музеи, галерии, библиотеки и читалища.

  • Амелия Гешева – заместник-министър на културата

13,30 – 14,00             Обяд

14.00 – 15.30 ч.         Каква е стойността на музеите за общността? Дефиниране и измерване на качеството на музейните преживявания

Публична лекция на Джон Фолк за потенциала на музеите да създават стойност за общността, начините за неговото разгръщане, за да играят музеите съществена роля за привличането на туристи, за образованието  и подобряването на интелектуално и социално благосъстояние на гражданите. 

 

Джон Х. Фолк е американски учен с докторска степен по образователна психология и екология от Калифорнийския университет в Бъркли.  Двамата със съпругата си Лин Диркинг от години изследват стойността на музеите и как те подобряват благосъстоянието на хората, какво е бъдещето им и какви са стратегиите за подобряване на посетителското преживяване.  Книгите му за музеите  - тяхната роля и ценност за развитието на обществото, са истински бестселъри. Фолк е завладяващ и търсен в световен мащаб публичен оратор, способен да представя сложни идеи пред различни аудитории по достъпни, но провокативни начини.

Гостуването на Джон Фолк се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“

Осигурен симултанен превод

15,30 ч. Край на заседанието на ПК Култура


Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн до 10 юни 2024 г. (вкл.).

В същия срок на електронна поща k.tsvetkova@namrb.org можете да изпратите  и свои предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред на заседанието, които имате готовност да представите или искате да бъдат обсъдени.