Постоянна комисия на НСОРБ по земеделие и развитие на селските райони - Учредително заседание

За събитието

На 16.05.2024 г. от 10.30 ч. в гр. София, „Парк-хотел Москва“, зала „Киев“, ще се проведе първото за мандат 2023-2027 заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по земеделие и развитие на селските райони.

Предварителен дневен ред:

  1. Работа на постоянните комисии на НСОРБ през изминалия мандат и очаквания за дейността на комисията през мандат 2019 - 2023
  2. Избор на ръководство на постоянната комисия
  3. Малките общини и голямата политика за селските райони
  4. Секторни земеделски приоритети
  5. Разни

С оглед на важните теми за дебат НСОРБ отправи покана за участие в заседанието и към висшето ръководство на Министерството на земеделието и храните.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието в същия срок можете да изпратите Ваши предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени. Предложенията изпращайте на e-mail: s.petkov@namrb.org.

Условия за участие

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн до 14.05.2024 г. на онлайн адрес, изпратен заедно с поканата за участие в заседанието до членовете на комисията, на посочените от тях електронни пощи.