Открито заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура на НСОРБ

За събитието

Открито заседание на Постоянната комисия по образование, младеж, спорт и култура на НСОРБ ще се проведе в София от 11,00 часа на 30 март 2023 г. (четвъртък) в зала „Тържествена“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Локация

<p><strong>УНСС</strong></p>
<p><strong>гр. София</strong></p>
<p><strong>Студентски град, ул. "8 декември"</strong></p>

УНСС

гр. София

Студентски град, ул. "8 декември"

Координати: 42.651798, 23.349847

Програма

Принтирай Принтирай

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

11.00 – 11.10 ч.          Откриване на заседанието

Диана Саватева – заместник-председател на Комисията, заместник-кмет на община Бургас

 

11,10 – 11,30 ч.         Представяне на съвместно изследване на Обсерватория по икономика на културата и Столична община: "Икономически принос на изкуствата, културните и творчески индустрии, културно наследство и културния туризъм за периода 2008 - 2021 г."

д-р Диана Андреева-Попйорданова – директор на Обсерватория

по икономика на културата, зам.-директор на Център за 

медийни изследвания и аудиовизуална политика, УНСС,  преподавател в Катедра “Медии и обществени комуникации“,

УНСС - Катедра на ЮНЕСКО по Медийна и информационна

грамотност и културни политики за устойчиво развитие

Дискусия

11.30 –12.00 ч.            Практически проблеми в прилагането на Закона за авторското право и сродните права – гледната точка на общините

адв. Венета Гайдарджиева, юридически консултант на НСОРБ

Кремена Цветкова, н-к отдел „ПР, комуникации и издания“,

НСОРБ

Дискусия

 

12.00 – 13.30 ч.     Обяд

 

13,30 – 14,30         Национален фонд „Култура“ - възможности за финансиране на общини и културни институти.

  • Напредък по подготовката за изпълнение на проекти, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост и ориентирани към общините. Възможност за привличане на допълнителен ресурс за създаване и развитие на общинските програми и фондове за култура.
  • Проект Развитие на културните и творчески сектори:

Дейност 4. Програма „Ново поколение местни политики за култура“

Дейност 5. Изграждане на капацитет за културната администрация и оператори в културните и творчески индустрии

  • Съфинансиране от НФК на проекти по програма „Творческа Европа“

 

Теодора Дачева, зам.-изпълнителен директор на НСОРБ, секретар на комисията

д-р Сава Драгунчев – изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“

Дискусия

Закриване на заседанието

Условия за участие

Регистрация за участие можете да направите онлайн на адреса, изпратен в поканата за заседанието.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, ще очакваме заявките на членовете на Постоянната комисия и на определени от кмета на общината ръководители на административни структури и експерти до 21 март 2023 г. (вторник).

В същия срок можете да изпратите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред и въпроси към предвидените в програмата участници. Предложенията и въпросите следва да бъдат изпратени по ел. поща до секретаря на Комисията Теодора Дачева: t.dacheva@namrb.org.