Открито заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

За събитието

На 14 декември 2022 г. (сряда) от 11.00 ч., ще се проведе открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм.

Заседанието ще се проведе в смесен формат (присъствено - в заседателната зала на НСОРБ и дистанционно)

В заседанието могат да се включат, освен членовете на комисията, и представители от всички общини, проявяващи интерес към включените теми.

Предвиждаме заседанието да протече в рамките на два основни панела:

Панел I: Оптимизиране на законовата и подзаконовата уредба относно отговорностите на общините по защита при бедствия;

Панел II: Нови отговорности за общините в сектор Енергетика при изпълнение на реформите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В заседанието ще вземат участие, освен кметовете говорители по основните теми също и:

  • В Панел 1 – новият директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и съветник на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;
  • Компетентни ръководни лица от министерство на енергетиката, отговорни по прилагането на реформите по НПВУ.

До 12 декември можете да предоставяте предложения за включването на допълнителни теми в дневния ред на заседанието на секретаря на комисията, Благой Станчев: b.stanchev@namrb.org  .

Място

От залата, в офиса на НСОРБ, участие ще вземат ръководството на комисията и говорителите по основните теми.

Представителите на общините ще могат да вземат участие онлайн, чрез платформата Zoom.

Условия за участие

Регистрации за участие в заседанието очакваме до 12 декември 2022 г. (понеделник), чрез попълването на онлайн формуляр на: https://forms.gle/j75zL9ZLDrAGz9jS9   

На заявилите участие в заседанието на 13 декември 2022 г. ще бъдат предоставени материали по дневния ред, както и линк за участие чрез платформата Zoom.