Открито заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по екология и чиста среда

За събитието

Открито заседание на Постоянната комисия по екология и чиста среда ще се проведе дистанционно на 13 декември 2022 г., (вторник) от 10:00 ч., чрез видеоконферентна връзка.

Планира се по време на заседанието да се представят предстоящи изисквания в управлението на отпадъците и бъдещи ангажименти на общините.

Ще бъде включено и представяне на новите общински мерки и Индикативна годишна работна програма на Програма „Околна среда 2021-2027“ (ПОС), които бяха одобрени по време на Комитета за наблюдение провел се на 02.12.2022 г.

Внимание ще бъде отделено и на последните проекти на нормативни промени в областта на чистотата на атмосферния въздух, управлението на отпадъците, управлението на водите и ВиК сектора и др.

Условия за участие

Регистрация за участие в заседанието можете да направите на следния онлайн адрес: https://forms.gle/eMtgzj9VjDrqNB3Q8

Можете да заявите Вашето участие в срок до 9 декември 2022 г., (петък). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, Десислава Стойкова: d.stoikova@namrb.org   

 

С оглед на това, че заседанието ще се проведе в платформата за онлайн събития ZOOM (www.zoom.us), е необходимо регистриралите се участниците да инсталират предварително програмата на устройството, което ще ползват за участието си в онлайн заседанието.

Линк за включване в заседанието ще получите на 12 декември, до края на деня, на посочените от Вас e-mail адреси.

При необходимост от допълнителна информация, може да се обръщате към секретаря на Комисията на: d.stoikova@namrb.org или на телефоните на НСОРБ.