Общо събрание на НАЛАС

За събитието

Общо събрание на НАЛАС ще се проведе в гр. Бар, Черна гора на 8 - 9 април.