Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

За събитието

Традиционната Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества, организирана от НСОРБ и НСОРБ - Актив ще се проведе на 30 и 31 март.

Мястото на провеждане подлежи на уточняване.