Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

За събитието

Националната среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините ще се проведе в гр. Велинград от 24-ти до 26-ти април.

Повече информация очаквайте скоро на страницата на събитието, организирано от НСОРБ-Актив: https://arhitekti.namrb-activ.org/