Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

Експертите по програми и проекти в общините се събраха на националната си среща след тригодишно прекъсване.

Столицата за поредна година беше домакин на Срещата, заради многото гости от различни институции, имащи отношение към усвояването на средствата от ЕС. 

Дванадесетото издание на Националната среща на експертите по програми и проекти в общините, организирано от НСОРБ и „НСОРБ–Актив“ ЕООД се проведе от 5 до 7 декември 2022 г.

Основни акценти, в програмата на Срещата:

  • Национална нормативната уредба за програмен период 2021-2027.
  • Прилагане на интегрираните териториални подходи – интегрирано градско, териториално и трансгранично развитие, ВОМР. Дейности и функции на териториалните органи.
  • Приключване на програмен период 2014-2020 и напредък по отделните програмите за програмен период 2021-2027
  • Общинските проекти, финансирани с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
  • Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините
  • Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация

В срещата участваха близо 250 представители от 85 общини и райони: кметове и ресорни заместник–кметове, ръководители на дирекции и отдели, експерти, общински съветници, председатели на ресорни постоянни комисии. Те имаха възможност да дискутират с представители на Управляващите органи  на европейските програми актуални теми, свързани с ангажиментите и отговорностите по управлението на средствата от фондовете на ЕС.

Партнори на националната среща бяха Фонд Флаг и Контракс АД.

Вижте повече на: https://evroexperti.namrb-activ.org/archive и тук: https://www.namrb.org/bg/aktualno/provede-se-xiii-natsionalna-sreshta-na-ekspertite-po-programi-i-proekti-ot-obshtinite