Национална среща експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

За събитието

Седмата Национална среща експертите по социални дейности и здравеопазване от общините ще се проведе от 10 до 12 юли в гр. Монтана. 

Целта на събитието е да бъде платформа за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините и за провеждането на конструктивни дискусии между представителите на местната и централната власти за подобряване на взаимодействието при предоставянето социални и здравни услуги.

Допълнителна информация можете да следите на нашата страница и на страницата на НСОРБ-Актив: https://www.namrb-activ.org/ 

Покани за участие предстои да бъдат изпратени.