Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Комитета на регионите

За събитието

Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Комитета на регионите ще проведе изнесено заседание на 20 - 21 април.