Комисия по политика на териториалното сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Комитета на регионите

За събитието

Комисията по политика на териториалното сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Комитета на регионите ще проведе заседание на 17-и ноември в Брюксел, Белгия.