Комисия по околна среда, промени в климата и енергия (ENVE) на Комитета на регионите

За събитието

Комисията по околна среда, промени в климата и енергия (ENVE) на Комитета на регионите ще проведе заседание на 7-ми декември в Брюксел, Белгия.