Комисия по икономическа политика (ECON) на Комитета на регионите

За събитието

Комисията по икономическа политика (ECON) на Комитета на регионите ще проведе заседание на 6-и декември в Брюксел, Белгия.