За събитието

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение №8.III/Протокол №37/12.09.2023 г., Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 27-28 февруари 2024 г. (вторник и сряда)

Заседанието ще се проведе в гр. София, хотел „Маринела София“, зала „София Гранд" (бул. „Джеймс Баучер“ 100) от 13.30 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Избор на Управителен съвет и на Контролен съвет

 2. Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2023 г.;

 3. Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2023 г.;

 4. Програма за дейността на НСОРБ за 2024 г.;

 5. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2023 г. и проектобюджет за 2024 г.

 6. Избор на председатели на Управителния съвет и на Контролния съвет

 7. Разни

Материалите по дневния ред са изпратени на електронните адреси на делегатите  (с наше писмо №И-260/26.01.24) и чрез Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), заедно с поканата и условията за участие и онлайн адрес за заявяване на участие, на 26 януари.

Локация

<p><strong>гр. София</strong></p>
<p><strong>бул. „Джеймс Баучер“ 100</strong></p>
<p><strong>хотел „Маринела София“</strong></p>
<p><strong> зала „София Гранд"</strong></p>

гр. София

бул. „Джеймс Баучер“ 100

хотел „Маринела София“

зала „София Гранд"

Координати: 42.672148, 23.319215

Програма

Принтирай Принтирай

27 февруари 2024 г. (вторник)

10.00 – 13.00 ч.      Регистрация на делегатите

13.30 – 14.15 ч.

Откриване

Васил Терзиев - кмет на Столична община

Румен Радев - Президент на Р България

14.15 - 15.20 ч.

Избор на Управителен съвет и на Контролен съвет

Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2023 г. - Даниел Панов, председател на УС, кмет на община Велико Търново

Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2023 г. - Неби Бозов, член на КС, кмет на община Сърница

15.20 – 16.20 ч.

Актуални въпроси на взаимодействието между местна и централна власт

 • Николай Денков, министър-председател на Р България
 • Мария Габриел, заместник министър председател на Р България
 • Асен Василев, министър на финансите

16.20 – 18.00 ч.

Провеждане на гласуване за членове на УС и на КС

28 февруари 2024 г. (сряда)

09.30 – 11.30 ч.

Избор на председатели на УС и на КС

Програма за дейността на НСОРБ през 2024 г. - Донка Михайлова, зам.-председател на УС, кмет на община Троян

Отчет за изпълнение на бюджета на НСОРБ за 2023 г. и проектобюджет за 2024 г. - Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

11.30 – 13.00 ч.

Актуални въпроси на взаимодействието между местна и централна власт

 • Андрей Цеков – министър на регионалното развитие и благоустройството

Гости