Годишна среща на местните власти 2024

За събитието

Националното сдружение на общините в Република България ще проведе своя най-голям форум – Годишната среща на българските местни власти, в периода 13 – 15 октомври 2024 г. в к.к. „Албена“.

Събитието се организира от НСОРБ, като част от проявите, посветени на Деня на българската община – 12 октомври. Годишната среща включва тематични форуми по важни теми, засягащи работата на общините и живота на гражданите.

Паралелни събития:

  • Изложение „Общинско ЕКСПО“ - възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с общинските лидери;
  • Национален дискусионен форум „Подобряване управлението на отпадъците от общините“;
  • Национален форум „Стратегическо планиране на общинско и регионално ниво“;
  • Връчване на наградите на Националния младежки конкурс "Аз за моята община - Зелени идеи - чисти общини".

По време на срещата, НСОРБ обичайно връчва и своите Годишни награди за принос в развитието на местното самоуправление на общини, личности, инвеститори, партньори.

Очаквайте скоро покана и детайлна програма на тридневния форум, който традиционно събира на едно място повече от 500 представители на местните власти, централната власт, бизнеса, партньорски организации и чуждестранни гости.