Бюро и 156-та Пленарна сесия на Комитета на регионите

За събитието

Бюро и 156-та Пленарна сесия на Комитета на регионите ще се проведат на 4 - 6 юли в Брюксел, Белгия.