45-та Пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти

За събитието

45-та Пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти ще се проведе на 23-26 октомври в Страсбург, Франция.