44-та Пленарна Сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

За събитието

44-та Пленарна Сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа ще се проведе на 20 - 23 март в Страсбург, Франция.