162-ра Пленарна сесия на Комитета на регионите

За събитието

162-ра Пленарна сесия на Комитета на регионите ще се проведе в Брюксел, Белгия.