×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Предложения към бизнеса за участие в Годишна среща на местните власти 2022

Начало | Дейност | Предложения към бизнеса за участие в Годишна среща на местните власти 2022

Националното сдружение на общините в Република България организира от 23 до 25 октомври 2022 г. в к. к. „Албена“ своя най-мащабен форум – ГОДИШНАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ (ГСМВ), в който, по традиция, участват представители от всички 265 общини – кметове, председатели на Общински съвети и общински съветници, заместник-кметове, секретари и ключови експерти от общинските администрации.

В рамките на форума, НСОРБ-Актив“ ЕООД, търговското дружество - собственост на Сдружението, организира ИЗЛОЖЕНИЕ „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, в което се включват представители на бизнеса и неправителствения сектор, предлагащи стоки и услуги за общините, както и общини, които представят възможностите за инвестиции, успешно реализирани или предстоящи проекти.

Двете събития предоставят на бизнеса и неправителствения сектор широка палитра от възможности за осъществяване на директна среща с българските общини, за установяване на нови контакти и затвърждаване на съществуващи партньорства, за представяне по индивидуален начин на продукти и услуги, рекламно присъствие и презентиране на съвместни инициативи и работа с конкретни общини.

Подробна информация за различните форми за участие в ГОДИШНАТА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ`2022 и в ИЗЛОЖЕНИЕТО „ОБЩИНСКО ЕКСПО`2022“ можете да видите ТУК.