Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Опитът на партньорите

Начало | Международно сътрудничество | Опитът на партньорите | Kак Амстердам намалява вредните емисиите чрез рециклирането на текстил

Kак Амстердам намалява вредните емисиите чрез рециклирането на текстил

20.07.2022
Kак Амстердам намалява вредните емисиите чрез рециклирането на текстил

Като родно място на редица марки дънкови облекла, град Амстердам е известен като международна столица на денима. Традицията за производство на облекла от деним в днешни дни върви ръка за ръка с нарастващото екологично съзнание. В тази връзка Амстердам стартира инициатива за увеличаване на дела на рециклирания деним, наречена по аналогия със Зелена сделка, Деним сделка (Denim Deal).

Целта е до края на 2023 г. да бъдат произведени три милиона дънкови панталони от деним, съдържащи 20% рециклиран употребяван текстил. През 2030 г. това ще доведе до намаляване на въглеродните емисии с 2400 килотона, еквивалентно на малка въглищна централа.

Denim Deal ще работи за превръщането си в новия индустриален стандарт в тази индустрията, като Амстердам се надява, че техният подход може да бъде разширен и възпроизведен в други европейски общини. „Наистина, борбата за кръгова икономика без отпадъци не може да бъде постигната изолирано: трябва да се работи с различни участници по цялата верига на доставки“, споделят от градската управа.

Крайъгълен камък, допринесъл за реализирането на инициативата е разработването на автоматизирана машина за сортиране Fibersort, която разделя големи обеми смесен текстил по състав на влакната и цвят. Такова фино сортиране позволява на тези материали да се превърнат в еднородна суровина, с висока стойност за рециклиращите компании.

Проектът, стартиран през 2020 г. от град Амстердам, Икономическия съвет на Амстердам, холандското министерство на инфраструктурата и управлението на водите и общините Харлем и Заанстад, е пример за сътрудничество между различни нива на управление.

Denim Deal обединява над 40 партньори, включително марки за деним, политици, компании за рециклиране и други. Инициативата дава възможност за прецизно наблюдение на веригата на стойността на деним продуктите и процесите в индустрията.

Проектът е предприет в контекста на проекта REFLOW, финансиран от ЕС и подкрепящ развитието на кръгови градове, чрез повторно локализиране на производството и преконфигуриране на материалните потоци.

Представената добра практика е част от усилията на Съвета на европейските общини и региони да популяризират опита и добрите практики на местните власти от Европа.

Ако и Вашата община работи по иновативни проекти или инициативи и искате доброите практики от тях да станат достояние на останалите европейски общини, можете да попълните приложения по-долу формуляр и да го изпратите на d.kaneva@namrb.org