Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Ямбол и Добрич ще участват в проект, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)

Ямбол и Добрич ще участват в проект, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)

08.03.2023
Ямбол и Добрич ще участват в проект, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI)

Ямбол и Добрич са двете общини в България, които ще участват в проекта „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското правителство. По проекта са кандидатствали над 50 общини у нас, а резултатите от конкурентния подбор са обявени на 6 март от Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Двете общини ще участват с по две училища всяка - ямболските Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ и Основно училище „Любен Каравелов“, и добричките Средно училище „Петко Рачов Славейков“ и Средно училище „Димитър Талев“.

Проектът се изпълнява от международен консорциум, ръководен от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU), с който НДЕФ има дългогодишно успешно партньорство. Другите партньори по проекта са НДЕФ, Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Краков, Полша, Регионална енергийна агенция на Савинска, Шалешка и Корошка области, Словения.

От всяка от трите страни (България, Словения и Полша) в проекта ще вземат участие по две общини с по две училища всяка.
Периодът на изпълнение на проекта е до април 2025 година.
За постигане на целите на проекта са предвидени следните групи дейности, в които участват училищата, общините и другите заинтересовани страни:
- създаване в училищата на екипи от учители, служители в училищата и ученици за изпълнение на проекта;
- предоставяне на комплекти от измервателни уреди за наблюдение на състоянието на потреблението на енергия в училищата, както и оценка на място на потреблението на енергия във всяко от училищата;
- оценка на емисиите на парникови газове на четирите училища в двете общини – изчисляване на въглеродния отпечатък чрез методика и система от критерии, разработени от консорциума, както и оценка на състоянието на сградите на училищата;
- подпомагане на училищата да изготвят и реализират свои планове за действие за постигане на климатична неутралност чрез съвместни дейности с общината и другите заинтересовани страни;
- организиране и провеждане на учебни пътувания между двете общини и училища за обмяна на опит, както и разпространение на опита сред всички училища в България и в другите страни от консорциума;
- организиране и провеждане на учебно пътуване до Германия за участниците в проекта. Размяна на посещения между община Ямбол, община Добрич и одобрените училища за обмяна на опит;
- разпространение на опита сред всички училища в България и в другите страни от консорциума.